Vinfinity™ – Vingruppen lanserar som första vinimportör en hållbarhetsfond

Idag inrättar Vingruppen en hållbarhetsfond – VinfinityTM.
VinfinityTM kommer årligen att investera i flera olika hållbarhetsprojekt. Det här är vårt sätt att accelerera förändring i våra värdekedjor. Fonden kommer att boosta investeringar i hållbar infrastruktur och därmed påskynda den utvecklingen som behöver ske för att vi ska nå våra hållbarhetsmål och bidra till de globala målen.